ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  
 
 
 
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 คำเเถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่ของ อปท.
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 กองสวัสดิการเเละสังคม
 การขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยฯ
 แนะนำการชำระภาษี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 งานสาธารณสุข
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กองสวัสดิการสังคม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือปฏิบัติงาน
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564
 ควบคุมภายใน
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.215.133.185    
 
มารู้จักโรค โควิด 19
ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120200704052644.pdf   04-07-2563  1  2
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  doc120200704051944.pdf   04-07-2563  1  1
3   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายเดิมหมู่ที่ 11  doc120200513103835.pdf   13-05-2563  16  10
4   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563  doc120200508120848.pdf doc220200508120848.pdf   08-05-2563  20  34
5   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   11-09-2561  62  24
6   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุกดีเซลเปิดข้างเทท้ายพร้อมแครนกระเช้าไฟฟ้า    10-09-2561  53  0
7   ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   15-06-2561  108  121
8   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ ม.5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ ม.5   22-03-2561  83  48
9   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ ม.5  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่ ม.5   22-03-2561  331  87
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมก่อสร้างอาคารอบต.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมก่อสร้างอาคารอบต.   22-03-2561  40  19
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหารถบรรทุกดีเซลเปิดข้างเทท้ายพร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหารถบรรทุกดีเซลเปิดข้างเทท้ายพร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า   22-03-2561  48  30
12   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน2ล้อ ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน2ล้อ ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี   20-03-2561  28  24
13   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่   19-03-2561  24  9
14   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไผ่   19-03-2561  19  7
15   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม 1 ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม 2 ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติม 3   02-03-2561  18  34
16   ประกวดราคาซืิ้อจัดหารถบรรทุกดีเซลเปิดข้างเทท้ายพร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้า  doc120180227060135.pdf   27-02-2561  25  92
17   โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   06-02-2561  26  118
18   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   06-02-2561  28  17
19   โครงการก่อสร้าง คสล. ม.14  โครงการก่อสร้าง คสล. ม.14   07-12-2560  22  70
20   โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล  โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล   30-11-2560  30  26
21   โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองตราด ม.6  โครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองตราด ม.6   30-11-2560  25  37
22   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.หนองใหญ่  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.หนองใหญ่   27-10-2560  33  38
23   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพลวง ม. 13  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนพลวง ม. 13   27-10-2560  30  27
24   โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ ม. 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองใหญ่ ม. 2   27-10-2560  19  27
25   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี 2561  ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.   24-10-2560  19  22
26   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปี 2561  แผนจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ   24-10-2560  21  7
27   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซล(รถกระเช้า) ประจำปีงบประมาณ 2560   24-10-2560  21  10
28   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เอกสารแนบท้ายประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่   04-09-2560  22  37
29   ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผลสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนนย์พัฒนาเด็กเล็ก   24-07-2560  23  12
30   โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   04-07-2560  15  6
31   การประมาณราคา ม.5  การประมาณราคา ม.5   26-06-2560  17  22
32   โครงการก่อสร้าง คสล. ม.1  โครงการก่อสร้าง คสล. ม.1   19-06-2560  16  12
33   ผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5  ผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5   14-06-2560  23  10
34   ผลสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ม.1  ผลสอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร ม.1   14-06-2560  20  8
35   โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8   31-05-2560  20  6
36   ประมาณราคา ม.1  ประมาณราคา ม.1   26-05-2560  16  4
37   โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.5   26-05-2560  19  7
38   โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแคปซีนบ้านสวายตางวน ม.1  โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแคปซีนบ้านสวายตางวน ม.1   26-05-2560  20  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4466-6077 , โทรสาร 0-4466-6077

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..